Διαγνωστικό Εργαστήριο KAPPALab - Λεωφόρος Πεντέλης 47, 15233 Χαλάνδρι Τηλ./Fax: 2106812778


Ωράριο Λειτουργίας


Αιμοληψίες: 07:30-10:00 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Απαντήσεις & αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου: 17:00-19:30 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένων ραντεβού για εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και η δυνατότητα αιμοληψιών κατ' οίκον, κατόπιν συνεννόησης.


Διαγνωστικό Εργαστήριο KAPPALab - Λεωφόρος Πεντέλης 47, 15233 Χαλάνδρι Τηλ./Fax: 2106812778


Ωράριο Λειτουργίας


Αιμοληψίες: 07:30-10:00 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Απαντήσεις & αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου: 17:00-19:30 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένων ραντεβού για εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και η δυνατότητα αιμοληψιών κατ' οίκον, κατόπιν συνεννόησης.


Διαγνωστικό Εργαστήριο KAPPALab - Λεωφόρος Πεντέλης 47, 15233 Χαλάνδρι Τηλ./Fax: 2106812778


Ωράριο Λειτουργίας


Αιμοληψίες: 07:30-10:00 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Απαντήσεις & αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου: 17:00-19:30 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένων ραντεβού για εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και η δυνατότητα αιμοληψιών κατ' οίκον, κατόπιν συνεννόησης.


Διαγνωστικό Εργαστήριο KAPPALab - Λεωφόρος Πεντέλης 47, 15233 Χαλάνδρι Τηλ./Fax: 2106812778


Ωράριο Λειτουργίας


Αιμοληψίες: 07:30-10:00 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Απαντήσεις & αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου: 17:00-19:30 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένων ραντεβού για εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και η δυνατότητα αιμοληψιών κατ' οίκον, κατόπιν συνεννόησης.


Διαγνωστικό Εργαστήριο KAPPALab - Λεωφόρος Πεντέλης 47, 15233 Χαλάνδρι Τηλ./Fax: 2106812778


Ωράριο Λειτουργίας


Αιμοληψίες: 07:30-10:00 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Απαντήσεις & αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου: 17:00-19:30 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένων ραντεβού για εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και η δυνατότητα αιμοληψιών κατ' οίκον, κατόπιν συνεννόησης.


Διαγνωστικό Εργαστήριο KAPPALab - Λεωφόρος Πεντέλης 47, 15233 Χαλάνδρι Τηλ./Fax: 2106812778


Ωράριο Λειτουργίας


Αιμοληψίες: 07:30-10:00 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Απαντήσεις & αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου: 17:00-19:30 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένων ραντεβού για εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και η δυνατότητα αιμοληψιών κατ' οίκον, κατόπιν συνεννόησης.


Διαγνωστικό Εργαστήριο KAPPALab - Λεωφόρος Πεντέλης 47, 15233 Χαλάνδρι Τηλ./Fax: 2106812778


Ωράριο Λειτουργίας


Αιμοληψίες: 07:30-10:00 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Απαντήσεις & αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου: 17:00-19:30 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένων ραντεβού για εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και η δυνατότητα αιμοληψιών κατ' οίκον, κατόπιν συνεννόησης.


Διαγνωστικό Εργαστήριο KAPPALab - Λεωφόρος Πεντέλης 47, 15233 Χαλάνδρι Τηλ./Fax: 2106812778


Ωράριο Λειτουργίας


Αιμοληψίες: 07:30-10:00 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Απαντήσεις & αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου: 17:00-19:30 (Από Δευτέρα ως Παρασκευή)


Υπάρχει η δυνατότητα προκαθορισμένων ραντεβού για εξειδικευμένες εξετάσεις, καθώς και η δυνατότητα αιμοληψιών κατ' οίκον, κατόπιν συνεννόησης.


ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ KAPPALab ΣΥΝΟΛΟ: 44311

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΚΑΠΑΡΟΥ

     Ο Δρ. Γεώργιος Ι. Καπαρός είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών.

     Έχει ανακηρυχθεί Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο την Κλινική Μικροβιολογία και έχει λάβει την ειδικότητα της Εργαστηριακής Ιατρικής από την European Confederation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EC4).

     Έχει μετεκπαιδευθεί στο πεδίο της Μοριακής Μικροβιολογίας στο Κέντρο Ερευνών Roche στη Βασιλεία της Ελβετίας και στο κέντρο Αναφοράς Σεξουαλικώς Μεταδιδομένων Νοσημάτων της Γαλλίας "Institut ALFRED FOURNIER, Paris".

     Είναι Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

     Είναι υπεύθυνος του Τμήματος Μοριακής Μικροβιολογίας στο Εργαστήριο Βιοπαθολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου "Αρεταίειον" και εργαστηριακός υπεύθυνος της "Μονάδας Εφαρμοσμένης Γενετικής Ανάλυσης Πολυγονιδιακών Νοσημάτων" της Β΄ Μαιευτικής Κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου.

     Το ερευνητικό του έργο αποτυπώνεται σε πολλές ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (SCI) υψηλού κύρους, στην παρουσίαση περισσοτέρων των 70 εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια και άνω των 30 εργασιών σε Ελληνικά Συνέδρια. Οι εργασίες του έχουν αποσπάσει τέσσερα (4) βραβεία. Επίσης, έχει συγγράψει κεφάλαια σε βιβλία εκπαίδευσης ειδικευομένων ιατρών και δίνει διαλέξεις σε συνέδρια (τελευταίες διαλέξεις: 1, 2, 3) με θέμα την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που είναι και ο τομέας στον οποίο έχει ειδικευθεί στη Γαλλία.

Για να δείτε τις δημοσιεύσεις του Γ. Καπαρού σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά πιέστε εδώ

     Διδάσκει το μάθημα της Ιατρικής Μικροβιολογίας στους φοιτητές της Ιατρικής - Οδοντιατρικής - Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπαιδεύει ειδικευόμενους Βιοπαθολόγους στο Αρεταίειο Νοσοκομείο.

     Είναι ενεργό μέλος των κάτωθι εταιρειών:

• Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

• Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Χημείας - Κλινικής Βιοχημείας

• Ελληνική εταιρεία Λιπιδιολογίας

• Εταιρεία Κλινικής Διαγνωστικής Μικροβιολογίας

• European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

• European Society of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine